ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

BUĞRALAR MAHALLESİ (KÖYÜ)

 

NOT:KÖYÜN TANITIMINA KATKI SUNMAK İSTEYENLER..  
kazimatalik@gmail.com  
mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Buğralar, Ankara ilinin Çamlıdere ilçesine bağlı bir mahalledir.

İlk müslüman Türk sultanı saltuk Buğra Han soyundan gelen ve ona bağlı boy tarafından kurulmuştur.Çamlıderenin en büyük köylerindendir. Mahallenin en yakın komşuları adlarını Oğuzların Üçoklar kolunun Bayındır Boyundan ve Bozokların Kızık boyundan alan, Bayındır, Kızık, Yahşihan köyleridir.

E-5 Karayolundan 125 km, Çamlıdere ilçesine 13 km uzaklıktadır. TEM Otoyolundan 70 km dir.Bitki örtüsü kısa boylu meşe ağaçları çoğunluktadır. Ayrıca köye ait bir tarafı Bolu'nun Gerede İlçesinin Karapazar mahallesine, bir tarafı Kıbrısçık ilçesine sınır olan yaylası mevcuttur.

Mahallenin iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir.

 

Buğralar Köyü

“Buğra” kelimesi Türkçe olup erkek ismidir. Ayrıca erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur; hindi ve arslan anlamında da kullanılır. Abdülkerim Satuk Buğra Han ise Müslüman Türk “Karahanlılar Devleti”ni kuran tarihi şahsiyettir.

Bölge jeolojik özellikleri “Çamlıdere Barajı Jeositleri” olarak tanımlanır. Çamlıdere Barajı çevresinde alacalı rengi ile belirgin gölsel ve volkanosedimanter birimlerin ardışıklığından oluşan bir istif bulunur. Beyaz renkli gölsel tortullar, en altta volkanik parçalı konglomera ile başlar, üste doğru kumtaşı, kiltaşı, marnlara (çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı) geçer. Yer yer tüf (yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı) ve tüfit seviyeleri istife katılır. Gölsel çökelimin en üstünde kireçtaşları ve killi kireçtaşları vardır. Kireçtaşlarının aralarına, kalınlığı 1-2 m olan silis (kum, çakmak taşı, kuvars vb. silisyumun oksijenli birleşimleri) seviyeleri katılır. Pelitçik fosil orman alanına yakınlığı dolayısıyle Kayaağzı mevkii yakınında fosil (taşlaşmış) orman bakiyelerine rastlanır.

Bölgede Karahoz (1131 m), Ardıçlık (1044 m), Meşelik, Bavlu, Akkaya ve Tolu tepeleri ile Menteşe ve Kayaağzı sırtları, Uzunkeriş, Irma sekisi, Kum yazısı, Kıdıman ve Kayaağzı mevkileri, Avluçayır, Kayı, Baklaharman, Çarıklı ve Arappınarı dereleri bulunmaktadır. Bitki örtüsü ise kısa boylu meşe ve çalı türü ağaçlardır.

Acun Çayı, Buğralar yakınında “Kayaağzı” mevkiinden geçerek Bayındır Baraj Gölü’ne karışır. Acun Çayı üzerinde Anadolu Otoyolu’na ait “Buğralar viyadüğü” vardır.

Buğralar Köyü’nün eski yerleşme yeri Bayındır Baraj Gölü’nün sahası içinde kaldığı için istimlak edilmiş ve tepe yamacına nakledilmiştir. Yayla geleneği devam eden Buğralar’ın Bolu il sınırı yakınında, Gökdağ Tepe’nin doğusunda, Sökmen Dere vadisinde ve 1400 metre rakımda, çam ormanları ile çevrili bir yaylası bulunmaktadır. Buğralar Yaylası diğer yaylalara göre yeni yapılaşmanın ve nüfusun en yoğun olduğu bir yerleşmedir.

Buğralar Köyü civarı antik çağlarda iskan görmüş, Arpalık mevkiinde Roma ve Bizans dönemine ait bir kasabanın izlerine rastlanır. Bu bölgede o dönemde anıtsal yapıların olduğu yüzeyde görülen yapı malzemelerinden anlaşılmaktadır. Bu yapılarda kullanılan malzemelerin çoğunluğu köy içinde bulunan yapılarda kullanılmıştır. (KAYNAK  Abdülkerim Erdoğan)

 

 

 
Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi