ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

AHATLAR KÖYÜ

NOT:KÖYÜN TANITIMINA KATKI SUNMAK İSTEYENLER..  
kazimatalik@gmail.com  
mail adresinden ulaşabilirsiniz.


Ahatlar Köyü


Ahatlar Köyü, Çamlıdere ilçesinin batısında ve 1200 metre rakımda, 1296 metre rakımlı Kuzağıl Tepesi’nin güneydoğu yamacındadır. Meşeler, Eldelek, Tatlak, Avşarlar, Çamköy ve Atça (Acıca) köyleri ile komşu olup orman bitişiği köylerdendir.

Çamlıdere-Atça ve Çamlıdere-Tatlak karayolu güzergahlarından Ahatlar Köyü, ilçe merkezine 10 km uzaklıktadır.

“Ahad” Arapça bir kelime olup bir (sayı); kişi, kimse anlamına gelir. “Ahatlar” adı ise yakınında başka yerleşme bulunmayan köy anlamında kullanılmış olabilir. Köyün coğrafi konumu da bu adlandırmaya uygun düşmektedir.

Andezit ve tüflerden meydana gelen volkanik birimlerle kaplı olan bölge engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bölgede Kuzağıl (1296 m), Sarı (1335 m), Kaya (1295 m), Cevizgüneyi, Karabelen, Örenler, Maşaali ve Gökseki tepeleri ile Musaburnu, Manastır, Harmancık, Çal ve Köydere sırtları bulunmaktadır. Ayrıca Kayaardı, Subaşı, Harmancık, Örenler, Dedebağlar, Dedebağlarkuyu, Kötüyayladere ve Yayla mevkileri vardır.

Çamköy ve Avşarlar köyleri arazisinden beslenen İnözü ve Ayvaşalar dereleri Kötüyayladere mevkiinde birleşerek Ahadlar Deresi adını alır.

Kavağın Dere, Yarbaşı, Karıncalı, Akkaya, Cin ve Köy dereleri de Ahadlar Deresi’ne karışarak Atça Köyü yakınlarından beslenen Çay Deresi ile Cevizgüneyi Tepe yakınlarında birleşir. Çay Deresi de Tatlak Köyü’nden geçerek Doymuş Köyü yakınında Bayındır Baraj Gölü’ne ulaşır. Ayrıca köy mezarlığı yakınında sulama amaçlı küçük bir gölet bulunmaktadır. Bölgede hakim bitki örtüsü ise meşe ve çalı türü ağaçlardır.

Ahatlar Deresi “Subaşı” (Acısu) mevkiinde yapılan yüzey çalışmalarında üç adet sıcak su ve mineralli su kaynağı gözlenmiş, sondaj çalışmaları neticesinde de sıcak su ve maden suyu kaynağı tespit edilmiştir.

1463 ve 1530 yılı Ankara Tahrir Defterlerinde adına rastlanmayan Ahatlar, 1840 yılında Yabanabad kazasına bağlı, “sipahilik” ve 14 vergi haneli bir köydür.

Ahatlar Köyü Temettuat Defteri’nde günümüzde bulunmayan “Dede Beğler” adında bir köyün varlığından bahsedilmektedir. Temettuat Defteri’nin sonuna düşülen kayıtta; Dedebeğler (Dedebeyler) Köyü’nün yüz sene önce kırk-elli haneli büyük bir yerleşme olduğunu, altmış-yetmiş seneden beri de köy ahalisinin diğer köylere göçtüklerini ve köyün harap olduğunu, sadece bir isminin kaldığını, bir hanelik “avarız” vergisinin de Ahatlar Köyü ahalisi tarafından ödendiğini, Dedebeyler Köyü arazisinin de Ahatlar Köyü ahalisi tarafından kullanınıldığı zikredilir.

Dedebeyler Köyü’nün hatırası olarak günümüzde bölgede “Dedebağlar” ve “Dedebağlarkuyusu” ile “Öreler” mevkileri kalmıştır. Temettuat Defteri’nde “Dedebeyler Tarlası”, “Aşağıköy yeri”, “Musa burnu”, “İnözü”, “Acısu”, “Karaca”, Harman kuyusu”, “Şeyhler bükü”, “Ören ortası”, “Katırcı bükü”, “Yaylak yanı”, “Kaya ardı”, “Mişeli yer”, “Soğuk pınar”, “Göl yanı”, “Köprü yanı”, “Yar başı”, Köprübaşı” ve “Çukur seki” mevkileri sıkca zikredilmektedir.

Ahatlar Köyü’nde tarım alanı çok az olduğu için sığır besiciliği ile kısmi tarım yapılır. Klasik metodlarla tarım yapılır ve sığır yetiştirilir. Az sayıda kişi de arıcılık yapar. Hızlı göç veren köylerden olup, yerleşmede daha ziyade ileri yaş grubu oturmaktadır. Köy camii minareli ve çatılıdır. Köy konağı mevcuttur.

Yerleşmede geleneksel mimari de yapılar hakim ise de yeni yapılar beton karkastır.

İlköğretim taşımalı sistemle ilçe merkezinde sürdürülmektedir. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi mevcuttur.

Yayla kültürü devam eden Ahatlar Köyü’nün yaylası yerleşmeye yakın olup Çamlıdere-Tatlak karayolu üzerinde Gökseki Tepeleri düzlüğündedir.

Cumhuriyet döneminde önce Yabanabad (Kızılcahamam) kazası Şorba (Ali Dede Şeyhler) nahiyesine bağlanan Ahatlar Köyü, 1953 yılında Çamlıdere ilçesi merkez bucağına bağlanır.

1975 yılında 122 nüfuslu olan Ahatlar Köyü, 2009 yılı adrese dayalı nüfus sayımında ise 106 erkek, 97 kadın ve toplam 193 nüfusludur.

 

Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi