ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

Hafız Kemal GÜRAN

HAFIZ KEMAL GÜRAN

 


Doğumum ve Eğitimim  
1935 yılında Kızılcahamam’ın Alpagut Köyündedünyaya geldim. Babam köyün hatibi  Osman Efendi, annemaynı köyden Safiye Hanımdır. Babam Osman Efendi,çevre köylerde “Alpagut Hatibi” olarak tanınırdı. Bazıyıllarda Alpagut Köyünde, ücreti köy halkı tarafındanödenmek üzere imamlık da yapardı. Hafız değildi, fakatyüzünden okuyuşu oldukça iyi idi. Sonraki yıllarda hercüzden beşer sayfa ezberleyerek çeyrek hafız da olmuştu.Üç sınıflı ilkokulu köyümde bitirdim. İlk Kur’an okuma derslerini babamOsman Güran’dan aldım. Babam beni daha sonra hafızlığa da başlattı. Sonundahafızlığımı bitirdikten sonra hafızlık arkadaşlarım halamın oğlu Arif Mehmet Özdemirve bir hafızlık arkadaşım Kamil Yalçınkaya ile birlikte çevre köyler halkınında davetli olduğu, geniş katılımlı ve coşkulu bir ortamda, köyün ağaç gölgeleriile serinlenen açık hava ortamındaki bir semtinde hafızlık merasimimiz yapıldı.1948 yılında Ankara’ya geldim. Amcam Ali Güran’da talim ve tecvit derslerialdım, hafızlığımı güçlendirmeye çalıştım. 1950 yılında Kore şehitleri için AnkaraHacıbayram Camii’nde Diyanet İşleri Başkanlığınca bir mevlit okutulmuştu.Bu mevlide hocam Hafız Hasan Akkuş da katılmıştı. Amcam Hafız Ali Güran,hocası Hafız Hasan Akkuş’a “Hocam, hafız bir yeğenim var, Kur’an’ı Kerimokuyuşunu ilerletmesi için size göndermek istiyorum, göndereyim mi?” demiş,Hasan Akkuş Hocam da “sesi güzelse gönder” demiş.1951 yılının başında, Ocak ayında trenle ve iki hemşehri hafız arkadaşımlaİstanbul’a gittik. Nuruosmaniye Kur’an Kursu’na öğrenci olduk. Hasan AkkuşHocam, beni anne ve babası olmadığı için kendi oğlu gibi kabul edilen KonyalıHafız Mehmet Gemici ile daha sonra ilahiyat profesörü olan Konyalı Hafız İbrahimªener’in yanına, kursun dershane bölümüne yerleştirdi.

Ben Hocam Akkuş’tanders almaya başladığımda oldukça iyi düzeyde Kur’an okurdum, MehmetGemici de öyle idi. Hocam beni Mehmet Gemici’yi, benimle beraber İstanbul’agelen ve Nuruosmaniye Kur’an Kursuna öğrenci olan Hasan Çakmak’ı vebaşarılı bazı öğrencilerini zaman zaman hatim merasimine götürüyordu. Kendidavetli olduğu mevlitlerde bize de Kur’an okuma fırsatları hazırlıyordu. Böylecebir miktar harçlık almamızı da sağlıyordu. Babam da bir miktar harçlık gönderiyordu.Bu nedenle ben İstanbul’da diğer Kur’an kursu öğrencilerine göre maddiimkan bakımından oldukça rahattım. Yemeklerimi lokantada yerdim. Diğer öğ-renciler kursun yatakhane bölümünde yemeklerini kendileri hazırlayarak yiyebiliyorlardı.Bir ara Kur’an Kursunun yatakhane bölümü başkanı Hafız ªevket Yardımedicibeni kendi odasına aldı.1951 yılı Ramazan ayı, sanırım Haziran ayı sonlarına rastlıyordu. HocamHasan Akkuş benim ramazan ayında Kırklareli ilinde mukabele okumamı uygungörmüştü. Kırklareli il merkezinde, zengin bir dostuna kartını yazıp, beni Kırklareli’negönderdi. Akkuş Hoca tüm öğrencilerini düşünür ve onları ramazan aylarındabir yerlere gönderirdi. Kırklareli’ne gittim. Hocamın kart verdiği kişiyi buldum,kartı verdim. O kişi kartı okuduktan sonra beni bir otele yerleştirdi, yemeklerimiyemek için bir lokanta gösterdi. Birkaç gün misafir olmamı, namaz öncelerindeveya sonralarında Merkez Camii’nde Kur’an okuyacağımı bildirdi. Birkaçgün orada kaldım. Sanıyordum ki, benim orada birkaç gün misafir edilmeminnedeni Kur’an’ı Kerim okuyuşumu cemaate tanıtmak içindi.Kırklareli’nde birkaç gün kaldıktan sonra İstanbul’a döndüm, Hocam HafızHasan Akkuş’a bilgi verdim. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra amcam HafızAli Güran’dan bir mektup aldım. 1951 yılının ramazan ayında Ankara’nın Güdülilçesinde mukabele okuyacağımı, Güdül Belediye Başkanı’nın beni gelipKur’an kursundan alıp Güdül’e götüreceğini bildiriyordu. Durumu Hocam HasanAkkuş’a haber verdim. O da uygun gördü. Güdül Belediye Başkanı birkaç günsonra geldi, beni Kur’an kursunda buldu. Birlikte Güdül’e gittik. Beni, benimleramazan boyunca mukabele okuyacak bir hafız arkadaşı ve ramazan ayında vaazedecek olan Kesenüz’lü “Kadı Hoca”yı bir otelde aynı odaya yerleştirdiler. Ramazanayı boyunca Güdül’de, her gün öğle namazından önce Güdül İlçesi MerkezCamii’nde Kur’an’ı Kerim’den 9 sayfa mukabele okudum. Bayramdan sonraköyüme döndüm.Yaklaşık iki ay kadar köyümde kaldıktan sonra, Eylül ayı başlarında halamınoğlu, hafızlık arkadaşım Arif Mehmet Özdemir ve bir başka yakınımız HafızCemalettin Çimen’le birlikte İstanbul’a Nuruosmaniye Kur’an Kursu’na döndüm.Kursun yatakhane bölümünde üçümüz de bir odaya yerleştirildik ve derslerimizebaşladık. Bir ay kadar kaldıktan sonra Kur’an Kursu öğrencileri arasındaİmam-Hatip Okulu” isimli bir dini meslek okulu açılacağı haberleri dolaşmayabaşladı. Bu okula gitme konusunda Kur’an kursu öğrencileri kararsızdı.Okulun ne gibi yararları olacağı, bitirenlere ne gibi haklar sağlayacağı bilinmiyordu.Bilinen tek şey, bu okullarda öğrenci olanlara şehir içi otobüslerde pasoverileceği, lise kısmını bitirenlerin vatani görevlerini subay olarak yapacaklarıydı.Bu haklar dahi bana çekici gelmişti. Amcam Ali Güran’a mektup yazdım.Eğer uygun görürlerse halamın oğlu Arif Mehmet Özdemir ile birlikte bu okulaöğrenci olmak istediğimizi bildirdim. Çok geçmeden amcamdan mektup aldık.Ankara’ya dönmemiz isteniyordu. Hocamız Hasan Akkuş’la görüştük, durumuanlattık, iznini istedik, elini öpüp ayrıldık ve Ankara’ya döndük.Ankara’ya döndüğümüzde benim ailem de köyümüzden Ankara’ya gelipyerleşmişti. Arif Mehmet ve ben 3 sınıflı ilkokulu bitirmiştik. Ancak imam-hatipokuluna 5 sınıflı ilkokulu bitirenler alınıyordu. Bizin için özel bir hoca bulundu.35-40 gün kadar o hocadan 4. ve 5’inci sınıf dersleri aldık. Dışarıdan 5 sınıflı ilkokulsınavına girdik, başardık ve diplomalarımızı aldık. Ankara İmam-HatipOkuluna kayıt-kabul işlemlerimizi Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde görevlirahmetli Sabri Sözeri’ye yaptırdık. O yıl Ankara İmam-Hatip Okulu yıl sonunadoğru gecikmeli olarak açılmıştı. O ders yılı ve ertesi yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nınbodrum katında tek sınıf olarak okuduk. Ankara İmam-Hatip Okulu’nun 4yıllık birinci dönemini 1954-1955 ders yılında, 3 yıllık lise dönemini 1957-1958ders yılında birincilikle bitirdim.O yıllarda imam-hatip okullarını bitirenler, üniversitelere bağlı fakülte veyüksek okullara öğrenci olarak kabul edilmiyorlardı. Bu nedenle, kimi mezun arkadaşlarımızöğretmen liseleri fark dersleri sınavlarına, kimileri de genel lise farkdersleri sınavlarına giriyorlardı. Benim gibi bir kısmı da dini yüksek öğrenim verenve sadece İmam-Hatip Okulunu bitirenlere yüksek dini öğrenim sağlayan biryüksek okul açılmasını bekliyordu. Beklenen bu okul 1958-1959 öğretim yılındaaçılmadı. Ben de vatani görevimi yaptım. Vatani görevimi bitirdikten sonra, genellise sınavlarına dışarıdan girmeye başladım. 1961 yılında genel lise diplomasıalmayı başardım. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne öğrenci oldum.Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1965 yılında mezun oldum.Resmi eğitim kurumlarında eğitimimi sürdürürken, özel olarak da meslekidersler almayı sürdürdüm. Ahmet Kıral Hoca’dan, Ankara Eskicioğlu Camiiimam-hatibi Necip Aydın Hoca’dan özel olarak medrese usulüne göre, “SARF”ve “NAHİV” dersleri okudum. İsmet Paşa Uzunyol Kur’an Kursu öğreticisi HafızAli Osman Atakul’dan Kur’an’ı Kerim’i usulüne uygun okuma dersleri aldım.Ankara’da “Mühendis Hoca” ismi ile tanınan değerli bilim adamı, merhum İsmailTuran’dan Tefsir ve Hadis dersleri okudum.Ankara Müftüsü Sadık Başgöze’nin başkanlığında kurulu jürinin önündeimtihan edildim. Bu jürinin 8.5.1952 tarihli yazısı ile uygun görmesi üzerine Diyanetİşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu’nun imza ettiği Ankara Radyosu müdürlüğüneyazılan 21.5.1952 tarihli “radyoda Kur’an’ı Kerim okuma” sertifikasınıaldım.1966 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı merkez kuruluşunda görevli ikenBaşkan Lütfi Doğan’ın uygun görmesi üzerine Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresiEnstitüsü’nce düzenlenen üç ay süreli “Birinci Teftiş Hizmetlerini Geliştirme Programı”na katıldım, başarı sertifikası aldım. Daha sonra aynı enstitünündüzenlediği bir yıl süreli “organizasyon ve metod” kursuna katıldım ve başarı diplomamı aldım. Zaman zaman Ankara Radyosunda Kur’anı Kerim okudum.

Resmi Görevlerim  

İlk resmi görevime henüz imam-hatip lisesi öğrencisi iken, Ankara Müftülüğü’nceaçılan imam-hatiplik imtihanını kazanarak, 1953 yılında Ankara ZeynelAbidin Camii imam-hatibi olarak atandım. Bu görevimi aralıksız 1959 yılına kadarsürdürdüm.1959-1960 yıllarında 18 ay süre ile vatani görevimi yaptıktan sonra 1960yılının Temmuz ayında Maltepe Camii imam-hatibi oldum. Bu görevime de aralıksız1966 yılına kadar devam ettim. 1966 yılının şubat ayında Diyanet İşleri Başkanlığımüfettişi olarak atandım. Aynı yıl 6 ay kadar Personel Dairesi Başkanlığınavekalet ettim. 1973 yılında Adalet Partisi’nden Ankara milletvekili adayı olmakistedim. Bu nedenle Sivrihisar vaizliğine nakledildim. Önseçim sonrasında15. sırada yer aldım ve milletvekili seçilemedim. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığımerkezinde müfettişlik görevime döndüm.1973 yılında Teftiş Kurulu Başmüfettişliği’ne atandım. 1977 yılında ikincikez Adalet Partisi’nden Ankara milletvekili adayı oldum. Bu nedenle Gerede ilçesivaizliğine naklim yapıldı. Ancak, parti merkezinde yapılan ön seçim sonrasındamilletvekili listesine alınmadım. Aynı yıl Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesimeslek dersleri öğretmenliğine atandım. Bir ders yılı süren bu görevim sırasındaönce okulun Müdür Yardımcılığı, sonra da Müdür Baş Yardımcılığı görevlerineatandım. Ankara İmam-Hatip Lisesi’ndeki görevim sırasında ve bu görevdenayrılarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na atandıktan sonrabu okulun yoksul öğrencilerini koruma amacıyla kurulan dernek başkanlığını yıllarcaüstlendim.1978 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğineseçildim ve aynı yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile bu göreve atandım. Bu görevimi1981 yılına kadar sürdürdüm ve Temmuz 1981 yılında bu görevimden kendi isteğimleemekli oldum.Diyanet İşleri Başkanlığı merkez kuruluşundaki görevlerim sırasında ikikez geçici süre ile yurtdışında görevlendirildim. 1969 yılı ramazan ayında Manisaİl Müftüsü İlhan Armutçuoğlu ile birlikte çeşitli Avrupa ülkelerinde çalışan işçiyurttaşlarımızı dini konularda bilgilendirmek ve ülkemize bağlılıklarını pekiştirmekamacıyla görevlendirildik. Almanya, Belçika ve İsviçre’de yurttaşlarımızladini sohbetler yaptık. 1978 yılı Ramazan ayında Bolu Müftüsü merhum NizamettinÖzkan’la Almanya’nın başkenti Batı Berlin’de aynı amaçla görevlendirildik.Başkanlık merkez kuruluşundaki görevlerim sırasında müfettiş yardımcılığıve müfettişlik sınavları başta olmak üzere, çeşitli sınavlarda (hafızlık tesbit,yurtdışı sürekli görevlendirme, vaizlik-müftülük, Kur’an öğreticiliği, merkez kuruluşubirimlerine personel seçimi sınavları vb.) komisyon üyesi veya komisyonbaşkanı olarak görevler yaptım. Zaman zaman il müftülüklerinde yapılan sınavlaraBaşkanlık adına komisyon başkanı olarak katıldım.Diyanet İşleri Başkanlığınca Başkanlık personeli için düzenlenen HizmetiçiEğitim Kursları’nda öğretmen olarak görev yaptım. Özellikle Cami GörevlileriKontrol Memurları ile İl ve İlçe müftüleri için düzenlenen kurslarda “TEFTİŞVE DENETİM HİZMETLERİ”ne dair dersler okuttum. Ankara merkezimam-hatipleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti din görevlileri için düzenlenenhizmetiçi eğitim kurslarında, kursa katılanlara “HİTABET DERSLERİ” verdim.Başkanlıkça müftü ve vaizler için düzenlenen hizmetiçi eğitim kurslarında“BEŞERİ İLİŞKİLER” dersleri okuttum.Başkanlık Müfettişi ve Başmüfettişi olduğum dönemlerde, Diyanet işleriBaşkanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün hazırlanmasında, müfettişlerin çalışma usulve esaslarının tespitinde aktif görevler üstlendim. Başkanlık merkez kuruluşununevrak kayıt sisteminin yeniden düzenlenmesi, merkezdeki işlemlerin basitleştirilmesive hızlandırılması için reorganizasyon (yeniden düzenlenme) çalışmalarınıyürüttüm. Din İşeri Yüksek Kurulu üyeliğim döneminde “Din İşleri YüksekKurulu Mevzuat Komisyonu Başkanı” sıfatı ile Başkanlık merkez, iller veyurtdışı kuruluşları mevzuatının (tüzük, yönetmelik, talimat, genelge vs.) ilk hazırlıklarının yapılarak kurula sunulması çalışmalarını yürüttüm.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Eğitimi Hizmetleri İle İlgili

Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Çalışmalarım

 1960 yılından başlayarak bu güne kadar çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaaktif görevler üstlendim. Bu görevim, Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve SosyalYardımlaşma Vakfı’nda halen devam etmektedir.1960 yılında “ANKARA İMAM-HATİP OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ”Başkanı oldum. Bu derneğin öncülüğünde 1961 yılında “TÜRKİYE İMAMHATİPOKULU MEZUNLARI FEDERASYONU” kurucu başkanlığını yaptım.Adı geçen dernek ve federasyonların yönetim kurullarında yıllarca çeşitli görevlerdebulundum. Türkiye Hademe-i Hayrat Dernekleri Federasyonu’nun mahkemekararı ile kapatılmasından sonra “TÜRKİYE DİN GÖREVLİLERİ FEDERASYONU GENEL SEKRETERİ” görevini üstlendim. Zaman zaman bu feterasyonun yönetim kurullarında görev aldım. “TÜRKİYE İLAHİYAT TEDRİSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU” Yönetim KuruluÜyesi olarak çalıştım. Bu dernek ve federasyonlardaki görevlerim sırasında; 1965 yılında yürürlüğe giren ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu günkü düzeye gelmesinde çok önemli katkısı bulunan, 633 Sayılı DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIKURULUª VE GÖREVLERİ KANUNU’nun yürürlüğe konulması, din eğitimve öğretiminin (İlahiyat fakülteleri, yüksek İslam enstitüleri, imam-hatip okullarıile genel öğretim okullarındaki “DİN BİLGİSİ DERSLERİ”nin statü, müfredat,ders kitabı ve öğretmen kadrosu vs.) problemleri konularında ve adı geçendernek ve federasyonlar adına hazırlanan bildiri, teklif metni, basın açıklaması vebilimsel tebliğlerin hazırlanmasında aktif görevler üstlendim. Bu konularla ilgilidüzenlenen bilimsel toplantılarda tebliğler sundum.(Bkz: Atatürk’ün 100.Doğum Yılında Türkiye’de 1.Din Eğitimi Semineri,1981,A.Ü.İlayihatFak.Yay. S.336-337.Tarihte ve günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi,ESYAV Yayını,1997 S.141-157.Milli Eğitim ve Din Eğitimi İlmi Semineri tebliğleri,Ankara 9-10.Mayıs.1981.Aydınlar Ocağı Yayını, İstanbul 1981.S.194-205 Halk İçin Din Eğitimi.)

Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndaki

Çalışmalarım

 1992 yılında Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma VakfıYönetim Kurulunda görev aldım. Bu Vakfın Genel Koordinatörlüğünü üstlendim.Bu Vakfın belli bir hizmet üretme düzeyine gelmesini sağladım. Vakfın yöreyüksek öğrenim örencilerine verdiği burs sayısını yıldan yıla artırdım. Bu Vakıfhalen 500 kadar yöre genci yüksek öğrenim öğrencisine burs vermektedir. Vakfıntanıtım çalışmalarına hız verdim. Kızılcahamam’da “TARİHDE VE GÜNÜ-MÜZDE KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE YÖRESİ” konulu bir sempozyumdüzenlenmesini sağladım. 21-22 Ekim 1995 tarihlerinde Kızılcahamam ÇamOtel’de düzenlenen bu sempozyumda; yörenin tarihi, kültürü, jeolojik yapısı, termalsu kaynakları, turizm potansiyeli, yörede göç olgusu, yöre folklörü, yöreninyetiştirdiği bilim, siyaset ve iş adamları vb. konularda bilimsel tebliğler sunulmasınıve sunulan tebliğlerin yayınlanmasını sağladım. “ANKARA’DAKİ KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE’LİLER ALBÜMÜ”nün hazırlanıp yayınlanmasını temin ettim.Bu Vakıf halen çok önemli yeni projelerle yöre kültürüne ve yöre insanına hizmet etmek için yoğun hazırlık içindedir. Vakfın bu hedefe ulaşması için gerekli imkanların, yeterli personel ve teknik altyapının oluşturulmasını sağladım. Bu Vakfın halen gönüllü genel koordinatörüyüm. Vakıfta herhangi bir yönetim görevim yoktur. Vakıf çalışmalarına olan katkılarımı sadece yöre sevgisi ve bilinci ileyapmaktayım. Bu Vakfa şahsen yaptığım maddi yardımlarla da destek vermekteyim.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüm

 1981 yılında Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı MütevelliHeyeti Başkanı Sayın Tayyar Altıkulaç’ın isteği üzerine Türkiye Diyanet VakfıGenel Müdürlüğüne atandım. Bu nedenle Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğindenkendi isteğimle emekli oldum. Vakıf yeni kurulmuştu. Vakfa, Vakıftan ücret alanüçüncü personel olarak atandım. Vakfın Merkezdeki Mütevelli Heyeti ve GenelMüdürlük kuruluşu dışında, 130 kadar da il ve ilçe şubesi kurulmuştu. Bu göreviaralıksız 11 yıl yürüttüm.1992 yılında Genel Müdürlük görevinden ayrıldığım zaman:- Vakfın il ve ilçe şube sayısı 800’ü geçmişti.- Çok sayıda işletme ve iştiraki vardı.- Yüzlerce dini yayın yapmayı gerçekleştirmiş, “KUTLU DOĞUMHAFTASI” uygulamalarını başlatmıştı.- Ankara, İstanbul, İzmir gibi üniversite şehirlerinde dini ve kültürel yayınlarpazarlayan yayınevleri kurulmuştu.- Genel Müdürlük kuruluşu iş yoğunluğuna uygun olarak düzenlenmiş,şube müdürlükleri ve alt birimleri oluşturulmuştu.- Vakfın hızla büyüyen kuruluş ve çalışmalarına paralel olarak çeşitli Vakıfmevzuatı hazırlanmış ve yürürlüğe konulması sağlanmıştı.- Hızla çoğalan Vakıf şubelerinin yönetim ve denetiminin disipline edilmesiiçin “VAKIF ŞUBELERİ ÇALIªMA TALİMATI” çıkarılmış ve uygulamasıimkanlar ölçüsünde izlenmeye çalışılmıştı.- İstanbul’da bir “İSLAM ARAªTIRMALARI MERKEZİ” kurulmuş,“İSLAM ANSİKLOPEDİSİ” yayınlama gibi dev bir girişim başlatılmıştı.- Yarım kalan, parasal yetersizlik yüzünden yıllarca tamamlanamayanKocatepe Camii inşaatının tamamlanması, Vakıf tarafından üstlenilmişti. Türkiye’ninCumhuriyet dönemi en önemli dini mimari eseri olan Kocatepe Külliyesiinşaatı bitirilmiş ve 1987 yılında Cumhurbaşkanı Merham Turgut Özal’ın ve halkımızınyoğun bir şekilde katılımı ile açılışı yapılmıştı.- Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünden ayrıldığım zaman vakfınçalışanlar sayısı 3000’e yaklaşmıştı. Kuşkusuz bu başarı, sadece benim değil, VakıfGenel Kurulu, Vakıf Mütevelli Heyeti, Vakıf ªube Başkan ve Yöneticileri,tüm Vakıf çalışanları ve en önemlisi hayırsever Türk Milletinin başarısı idi.Vakıf Genel Müdürlüğünden ayrıldıktan sonra Vakıftaki görevlerim devametti. İki dönem, 4 yıl süre ile Vakıf Mütevelli Heyeti İkinci Başkanlığı yaptım. Birdönem Denetleme Kurulu Başkanlığı’nı üstlendim. Türkiye Diyanet Vakfı’ndakiaktif görevlerim 2000 yılı ortalarına kadar sürdü. Halen Vakfın Genel Kurul Üyesiyim.Vakıf Genel Müdürü ve Vakıf İkinci Başkanı olduğum yıllarda, Vakfın çeşitlişirketlerinde zaman zaman yönetim kurulu üyesi olarak görevler de yaptım.

Hac Hizmetlerindeki Çalışmalarım

 1970 yılında çıkarılan bir hükümet kararnamesi ile yurdumuzdan hacca gidecekyurttaşlarımızın hac hizmetlerinin yürütülmesi Türkiye Diyanet Vakfı ileişbirliği halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na görev olarak verilmişti. Bu görevinyürütülmesinde Türkiye Diyanet Vakfı’na ait görevlerin yürütülmesinde VakıfGenel Müdürü ve Vakıf üst yöneticisi olarak 2000 yılına kadar 22 yıl süre ileönemli görevler ve sorumluluklar üstlendim. Bu maksatla 15 yıl hac mevsimindeSuudi Arabistan’da bulundum. Görevlerim gereği Suudi Arabistan’a, Suriye’ye,Irak’a ve Ürdün’e sayısız görev gezilerim oldu. İlk defa Türkiye’den hacmevsiminde Suudi Arabistan’a veteriner ve kasap götürülmesi organizasyonlarınıgerçekleştirdik. Değişik yıllarda hac taşımacılığında kullanılmak üzere Suudi

Arabistan’a Vakıf tarafından otobüs kiralanmasını sağladım. Bu hizmet ve faaliyetlerin en üst yöneticiliği görevlerini üstlendim.

 

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Yurtdışı Hizmetlerindeki Görevlerim

 Türkiye Cumhuriyeti, 1989 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerineBalkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerinde önemli görevler ve sorumluluklarlakarşı karşıya kalmıştı. Bu görev ve sorumlulukların en önemli bölümü, dinihizmetlerle ilgili idi:- 70 yıl dini hizmetlerden yoksun bu çoğrafyadaki ırkdaş ve dindaşlarımız,dini konularda T.C. Devletinin ve Türkiye’deki kardeşlerinin desteğini bekliyordu.- Özellikle Kur’an’ı Kerim ve dini yayın istiyorlardı.- Cami tamiri ve yeniden cami inşasına parasal destek bekliyorlardı.- Kısa vadede dini hizmet verecek yetişkin din görevlisi istiyorlardı.- Uzun vadede kendi yurttaşlarından din görevlileri yetiştirilmesini arzuediyorlardı.- Mevcut olan dini kuruluşların yeniden yapılandırılması için bilgi desteğiistiyorlardı.- Tüm bu istekleri Türk Devleti adına Diyanet İşleri Başkanlığı üstlenmekzorunda kalmıştı. Ancak işin maddi boyutu, nedeniyle Türkiye Diyanet Vakfı’nınparasal desteği gerekiyordu. Vakıf da bu hizmetlerde önemli görev ve sorumluluklarüstlenmek zorunda idi. Nitekim öyle de oldu.Belirtilen konularda Vakıf üst yönetimi ve tüm Vakıf çalışanları görevlerüstlendiler. Ben de Vakıf Genel Müdürü (bazı yıllar Vakıf İkinci Başkanı) sıfatı ileönemli görevler üstlendim. Özellikle Bulgaristan, Romanya ve Türkmenistan’dakiVakıf hizmet ve faaliyetlerini uzun yıllar Türkiye Diyanet Vakfı adınayürüttüm. Bu nedenle adı geçen ülkelere sık sık gittim, geldim. Çalışmaları yerindeizledim, çalışmalarla ilgili kararlar verdim, gezi dönüşlerinde raporlar düzenledim;Vakıf Mütevelli Heyeti’ne, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve devletimizin ilgilikuruluşlarına sundum. Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden ülkemizegelen dini heyetlerin ağırlanması ve onlarla yapılan hizmet görüşmeleriningerçekleştirilmesini sağladım. Bu ülkelere gönderilen hizmet personelinin seçilmesiçalışmalarına katıldım. Bu ülkelerden din hizmetleri olarak ülkemize getirilenöğrencilerin geliş-gidiş, barınma ve eğitim işlerinin yürütülmesini sağladım.Zaman zaman bu ülkeler dini idarelerinin yeniden yapılandırılmasında bilgi alışverişindebulunmak üzere bu ülkeler idareleri ile bilgi alış-verişinde görev aldım.

Telif Çalışmalarım

 1- Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüm zamanındaonlarca Başkanlık ve Vakıf Mevzuatının (kanun, tüzük, yönetmelik,talimat, genelge, rapor vb.) hazırlanmasında katkılarım oldu.2- Sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllü görevlerim sırasında hazırlananbildiri, kanun teklifi ve basın açıklamaları hazırlanmasında aynı şekilde aktifgörevler üstlendim.3- 1969 yılında bir ay süre ile yurtdışında Batı Avrupa ülkelerinde görevlendirilmiştim.Görev dönüşü, görev izlenimlerimi Türkiye Din GörevlileriFederasyonu tarafından yayınlanan HAKSES dergisinde yayınladım.4- Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetleri ve Türkiye’de din eğitimi faaliyetleriile ilgili bilimsel toplantılarda sunduğum tebliğler, bu toplantılara dair kitaplardayayınlandı.5- İlk telif eserim, “Kocatepe Camii Minberinden Hutbeler” Kılıç Kitabevitarafından yayınlandı.6- Maltepe ve Kocatepe Camii Minberlerinde Okuduğum hutbelerle ilgiliHatiplere Hutbeler” isimli çalışmam, 130 sayılı Türkiye Diyanet VakfıYayını olarak üç cilt halinde 1994 yılında yayınlandı.7- “Müslümanın El Kitabı, Her Müslüman İçin Gerekli İlmihal Bilgileriisimli çalışmam, önce Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2000 yılında yayınlandı.Daha sonra 2002 yılında Timaş Yayınlarınca ikinci baskısı yapıldı.Halen Timaş Yayınlarınca dördüncü baskısı yapılmış bulunmaktadır.8- “Hazreti Muhammet ve İlk Müslümanların Hayatından DüşündürücüTablolar” isimli derleme çalışmam, Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim veSosyal Yardımlaşma Vakfınca yayınlandı.9- Mısır’lı yazar Kasım Emin tarafından yazılan ve Zeki Meğamiz tarafındanTürkçe’ye tercüme edilerek, İNTİBAH kütüphanesince 1329 yılında Arapharflari ile yayınlanan “Kadının Hürriyeti” isimli esere ait sadeleştirmeçalışmam yayına hazır halde beklemektedir.10- “Kur’anı Kerim Okuma Alfabesi ve İlmihal Bilgileri” isimli çalışmamAkit Gazetesince basılmış ve promosyon olarak okurlarına dağıtılmıştır.11- Son telif çalışmam, Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal YardımlaşmaVakfı’nca yayınlanacak elinizdeki çalışmamdır.12- Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın GenelKoortinatörü sıfatı ile, bu Vakıf tarafından şimdilik iki ayda bir yayınlananESYAV Bülteni’nde başyazılarımı sürdürmekteyim.

Evliliğim ve Çocuklarım

 1961 yılında ev kızı Saniye Güran ile evlendim. Bu evlilikten Zahide, MehmetSacit, Ahmet Kutup ve Mehmet Cahit isimli çocuklarımız dünyaya geldi. Zahideev hanımıdır. Mehmet Sacit inşaat müteahhidi olarak çalışmaktadır. AhmetKutup Ankara Ticaret Odası Meslek Komiteleri şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.Doç.Dr. Mehmet Cahit, Ankara Hacettepe Üniversitesi maliye bölümündeöğretim görevlisidir.

    

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Kaynak: ESYAV  -  20.Yüzyılda Kızılcahamam ve Çamlıderede yetişen Hafızlar -Kemal GÜRAN


Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi