ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

OZMUŞ KÖYÜ

Özmüş Köyü

Özmüş Köyü, ilçenin batısında, Bolu il sınırına yakın, 1360 metre rakımda, 1459 metre rakımlı Çaldoruk Tepesi’nin kuzeydoğusunda, Ören Tepe’nin güney yamacında bulunmaktadır. Çukurören, Güney ve Sarıkavak köyleri ile komşu olup, ilçe merkezine 28 km uzaklıktadır. Tokar Mahallesi ve Uzunburun Çiftliği yerleşmeleri vardır.

Özmüş; iki dağ arasında bulunan sulak verimli yer anlamına gelmektedir. Engebeli bir arazi yapuısına sahip olan bölgede Çaldoruk (1459 m), Ören, Uzunburun (1516 m), Bakacak (1529 m), Perçin, Köyyeri, Yayla, Sarıcameşelik ve Domuzçukuru tepeleri, Kartalkayası, Tilkikaya, Erenler sırtı ve Sökmen Deresi bulunmaktadır.

Özmüş Köyü, 2009.

1463 yılında “Mudrıb”a bağlı olan Özmüş/İtburnu Köyü 13 hanedir. 1530 yılı Ankara Tahrir Defteri’nde Yabanabad kazasına bağlı olan Özmüş Köyü; 11 hane, 4 mücerred, 59 nüfuslu, yıllık hasılatı hasılat 1.244 akçe ve sipahi tımarıdır. 1572 yılında ise takriben 80 nüfusludur.

Osmanlı Arşiv belgelerinde 1863 yılının Aaralık ayında “Bolu Sancağı’nın Gerede kazasına tabi Salur, Mehmedbeyli, Karaköy ve Gürcüler karyeleriyle Ankara’nın Yabanabad kazasının Özmüş karyeleri arasındaki yaylak nizaı (22. Anadolu)” çıkar. Netice de iki taraf arasında çıkan kavgada yaralanmalar olur. Bu olay üzerine Dahiliye Nezareti kadılıklardan bilgi ve kavgaya karışanların tutuklanmasını ister. İnceleme sonucunda “Bolu Sancağı’na bağlı Gerede kazasının Salur karyesi ve diğer bazı köyler ahalisiyle Ankara’nın Yabanabad kazasının Özmüş karyesi ahalisi arasında münazaa konusu olan dağ ve mera hakkında iki tarafın iddialarının da asılsız olduğu, sözkonusu arazinin tapu ile taliplerine verildiğinin anlaşıldığı, sözü edilen anlaşmazlıkla ilgili birbirine bıçak çeken şahısların muhakeme olunmak üzere Ankara’ya gönderilmeleri istendiğine dair mazbata sureti (1. Anadolu Katil Sirkat).” Özmüş ve diğer köyler arasındaki anlaşmazlık üç yıl devam eder.

1840 yılında Yabanabad kazasına bağlı ve “sipahilik” olan Çukurviran (Çukurören) köyünün bir mahallesi olan Özmüş, 17 hanedir. Özmüş mahallesinden Kurt İpek oğlu Hüseyin 1. köy muhtarıdır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 1901 tarihli “Özmüş köyünde eshabı hayrın inşa ettiği camii içün Süleyman’ın nukudu (para) vakfı” kaydı bulunmaktadır. 

Cumhuriyet döneminde önce Yabanabad (Kızılcahamam) kazası Şorba (Ali Dede Şeyhler) nahiyesine bağlanan Özmüş köyü, 1953 yılında Çamlıdere ilçesi Peçenek bucağına bağlanır.

1975 yılında 330 nüfuslu olan Özmüş Kö-yü’nde 2009 yılı adrese dayalı nüfus sayımında 40 erkek, 40 kadın, toplam 80 kişi oturmaktadır. İlköğretim taşımalı olarak Osmansin İlköğretimokulu’nda sürdürülmektedir.

Özmüş Köyü’nde yayla geleneği devam etmekte olup Buğralar Yaylası ve Düzdağ Tepe yakınında Özmüş Yaylası vardır. Köyde hayvancılık ve kısmi tarım yapılmaktadır. Geleneksel mimaride yapılar ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. Yeni yapılaşma da devam etmektedir.

TOKAR MAHALLESİ:

1529 metre rakımlı Bakacak Tepe’nin kuzey plato düzlüğünde, Anadolu Otoyolu yakınında bulunan Tokar Mahallesi, Özmüş Köyü’ne 4 km uzaklıktadır. Yakınında Bükeler Yaylası vardır.

UZUNBURUN (İTBURNU) MAHALLESİ:

Benli Yayla yolu üzerinde, Özmüş Köyü’ne 8 km uzaklıkta, yayla tipi yerleşmedir. Çevresi çam ormanlarıyla çevrilidir.

@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi