ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

MUZRUPAĞACİN


Muzrupağacin Köyü

“Ağcain” ve “Ağcain Mudrıb/Muzrub” adı ile bilinen yerleşme, ilçenin güneybatısında, Aluç Dağı yamaçlarından beslenen ve Çamlıdere ilçe merkezinden geçen Acun Çayı vadisinde, ortalama 1080 metre rakımda, orman bitişiği köylerdendir.

Acun Çayı’nın yan kolu yerleşme merkezinde birleşir ve bir çat meydana getirir. İlçe merkezine 8 km, Çamlıdere-Ankara karayoluna ise 4 km uzaklıktadır. Çamlıdere merkez, Meşeler, Ahatlar, Tatlak, Pelitçik ve Sarpun Çiftliği ile komşudur.

Bölge coğrafyasında jeolojik çeşitlilik görülür. Özellikle vadi yamaçlarında volkanik peribacaları ve doğal erime sonucu meydana gelen oyuklar ve mağaralar görülür.

Engebeli bir arazi yapısına sahip olan bölgede Ağacınyayla (1307 m), Büyükbuldurcu (1289 m), Pürlük, Örenler, Aşağıseki, Büyükçakmakcık ve Doğanlık tepeleri, Gökseki, Ağılönü, Battal, Bavlu, Baklaharman ve Boğaz dereleri, Hotannı, Bedetepeleri, Ardışlı, Kirisendere, Korudere ve Düzmeşe mevkileri ile Yanıkağıl sırtı bulunmaktadır. Yerleşme içinden geçen Acun Çayı, Buğralar Köyü yakınında Bayındır Baraj Gölü’ne karışır. Hakim bitki örtüsü meşe, çam, kavak ve çalı türü ağaçlardır.

Antik çağlarda iskan gören bölgenin Araklardere mevkiinde kaya mezarlar ile Örenler mevkii bulunmaktadır.

Osmanlı’nın ilk dönemlerinde Ankara Sancağı’na bağlı bir idari birim olan “Mudrıb”a bağlı olan Ağcain Köyü, Mahkemeağcain Köyü’nden ayırt edilmesi için “Muzrub/Mudrıb Ağcain” olarak anılmıştır.

1845 yılı Temettuat Defteri’nde Muzrub Ağcain Köyü 53 hanedir. Hamza oğlu Mustafa Ağa akşeritli sipahi zabidi olup zamanın padişahı tarafından kendisine ihsanda bulunulmuş ve köyün en varlıklı kişisidir. Ahali ise ziraat, hayvancılık, katırcılık, merkepçilik, çuvalcılık ve bargircilikle uğraşmaktadır.

Cumhuriyet döneminde önce Yabanabad (Kızılcahamam) kazası Şorba (Ali Dede Şeyhler) nahiyesine bağlanan Muzrupağacın  Köyü, 1953 yılında Çamlıdere ilçesi Merkez bucağına bağlanır. 1975 yılında 370 nüfuslu olan Muzrupağacin Köyü’nde 2009 yılı adrese dayalı nüfus sayımında 86 erkek, 88 kadın, toplam 174 kişi oturmaktadır.

Geleneksel mimaride yapıların bulunduğu Muzrupağacin Köyü’nün Akmanlar, Araklar, Aşağı ve Orta mahalleleri vardır.

Günümüzde yerleşmede sığır ve küçükbaş hayvan yetiştirilmekte, arıcılık ve tarım yapılmaktadır. Yayla geleneği yoktur. Bağ ve bahçe işleri ihtiyaca göre yapılmaktadır. Geleneksel mimari yapıların yanında yeni yapılaşma da görülür. İlköğretim Çamlıdere ilçe merkezinde taşımalı olarak sürdürülmektedir.

@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi