ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ (KS)

Niyet Hayır Akıbet Hayır

Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin VASIFLARI

  

  

 ŞEYH ALİYYÜS SEMERKANDİ HAZRETLERİNİN (K.S) VASIFLARI

 Osmanlı padişahlarının tekrarlayarak verdikleri 17 fermanda Şeyh Aliyyüs Semerkandi’ nin şu özellikleri vurgulanmıştır:

  Kıdvetül Kuzat Vel Hükkam: Kadıların Ve Hakimlerin Mühtadası (imamı). 

 Madenul Fazlı Vel Kelam : Faziletlerin Ve Kelamın  Madeni, Menbaı.

  Kudbul Arifin: Ariflerin ve alimlerin En Büyüğü.

   Zahrul Vasılın : Allaha Ulaşanların Zahiresi katığıdır. 

 

   Pişvai Ricali Erbain :Kırkların İleri Geleni. Döneminde kadı ve hakimlerin en büyüğü, İlimde en ileri derecede idi. Kırkların  ileri geleni olup kelam ilminin de en yüksek alimi ve kaynağı idi.Moğol akınlarında katledilen milyonlarca Türk-Müslüman için Zahrul Vasılın (duaları ile Allah’a ulaşanların yol azığı) idi. 

 

 Bunlar Osmanlı kayıtlarında kesin olarak tespit edilmiş ve ferman olarak işaret edilmiştir, Şeyh Aliyyüs Semerkandi Hazretlerinin beş büyük vasfıdır.

 

 Dedesi 2, halife Hz. Ömer’in adalet ve hukuk vasıflarını da kendinde toplanmıştır. Peygamberimizin ashabının tüm güzel vasıflarını da kendine şiar edinmiştir.

 

 Semerkant Moğol istilasından önce 100.000 hane idi. Moğol istilası ve katliamı ile yaklaşık 75.000 hane yok oldu. Şehrin  kadısı Cengiz Han’ ın ilmine hayran olduğu bir kimse idi. İsmi zikredilmemekle birlikte 50.000 Semerkant’ lıyı kurtarıp ,Semerkant’ ın daha az tahrif edilmesini sağladığı belirtilmektedir. Şehrin kadısı bizim kanaatimizce hakim ve kadıların imamı, ariflerin kutbu Şeyh Aliyyüs Semerkandi' dir.  
     
 

 

 

Şeyh Aliyyüs Semerkandi Hazretlerinin İlmi Vasıfları 

  Şeyh Aliyyüs Semerkandi , Semerkant fakihi (hakimi) ve imamı idi. Döneminde tüm İslami ilimler, matematik, astronomi, tıp ve hukukta en ileri alimdi. Kelam ilminin kaynağı idi. Manevi yönden kırkların ileri geleni olarak tanınmış idi. Yaşadığı dönemde tüm dünya onun ilmini biliyordu.  Müslümanlar kadar Hıristiyanlar, Budistler, dinsizler, şamanlar herkes ilmine kesin saygı gösteriyordu.

 

 Cengiz Han Semerkant’ı aldığı zaman ilk olarak  Şeyh Aliyyüs Semerkandi’yi  çağırttı. Hayatına kesinlikle dokunulmamasını emretti. Şeyh Aliyyüs Semerkandi’den kendisinden ilim öğretmesini ve yanında kalmasını istedi. Şeyh Aliyyüs Semerkandi 50,000 kişinin fidyesini kendisine takdim etti, onların hayatına dokunulmayacağı konusunda kesin söz aldıktan sonra “ben fakirlerin imamı olmayı tercih ederim,hiçbir Semerkant’lının da senin yanında kalacağını sanmam” dedi. Tek Şeyh Aliyyüs Semerkandi bu zalim hükümdara zalimliğini hatırlatabilirdi. Hükümdara ilmi nedeniyle üstün gelmişti . hükmedenlerinde piri olduğunu ispat etti.

 

Yüz binlerce soydaşının ,yakınlarının arkadaşlarının katledildiği anı gözleriyle gördü. Onların gözleride imamları olan Şeyh Aliyyüs Semerkandi’de idi. Kıyım  Semerkant’ın içinde tek bir hareketle yapılmış idi. Şahadete  ulaşanları duaları ile katık olmaya çalıştı. Yüreği kor oldu. Dünya hayatından uzaklaştı. “onlar ulaştı biz kaldık, onlar şahadete erdi, biz kaldık, ancak onlara zahrul vasılın oluruz” diyerek talan edilen evinden tüten ocağın sembolü saç ayağını, asasını alarak çoban kılığında Semerkant tan gözyaşları içinde ayrıldı.

 

  

Kaynak:Hüseyin Kocakuşak-Ali Kocakuşak  


Yorumlar - Yorum Yaz
ÇAMLIDERE İLÇESİNİN MAHALLELERİ
NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Üyelik Girişi
Zaman Akıp Gidiyor
Hava Nasıl Olacak
Takvim